Se også
   AECC og WIOC om brexit
   Virkning og kostnadseffektivitet: ny studie som sammenligner kiropraktikk med andre helsepersonellgrupper
   Innkalling landsmøte NKF 2016
   Sommerstengt administrasjon
   To studentmedlemskap i ett
   Nye K-takster for kiropraktorer fra 1. juli 2016
   Ingen forventete endringer for kiropraktorstudenter i UK
   Henvisning til spesialist
   Ta internasjonalt ansvar (leder Columna 2/2016)
   Regjeringen med ny strategi for ungdomshelse
   Store ting på gang i Bournemouth
   Columna 1/2016 på nett
   Lederskifte i Rådet for muskel- og skjeletthelse
   Profesjonsundersøkelsen 2016
   ECCRE: kiropraktikkens nye forskningssenter i Europa
   Oslo tar imot Europa
   Lønnsomt medlemskap
   Under en uke igjen til fag og fest!
   Servicekontoret holder stengt fredag 6. mai pga ECU-kongressen
   Viktig beskjed til alle deltakere på ECU-konferansen
   Høringssvar - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)
   Øystein Ogre
   Velkommen som kiropraktor i Norge
   Om å finne en balanse
   Dette forebygger korsryggsmerter!
   Halv pris på oppsummert forskning!
   Hoftesmerter ikke nødvendigvis artrose
   Rygg og nakke gir mest helsetap
   Tidsmaskinen på Oslo Plaza
   Foreningen i ny drakt
   ECU Convention in Oslo 5.-7. May 2016 - "Building Bridges"
   Søk om fondsmidler
   Varsel om økning i NPE-avgiften fra 2016
   Mange bekker små gjør en stor å
   Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) opphører som eget rettssubjekt
   Høringssvar
   Prioriterer kiropraktorutdanning
   Vikariat for langtidssykmeldt
   Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité
   Thomas Lauvsnes kåret til årets kiropraktor!
   Høringssvar – endring i private helsetjenesters tilskudd til NPE
   Ned med barrierene
   Statsbudsjettet 2016
   Risikofaktorer for sykmelding hos gravide med bekkenleddplager
   Høring om primærhelsetjenestemeldingen
   Høringssvar – fritt rehabiliteringsvalg
   Bruk ordet sykmelder fremfor fastlege!
   Knut Andersen
   Faglig Kongress 23.-24. oktober i Trondheim- EARLY BIRD UTSATT TIL 14. SEPTEMBER
   Mer forskning i primærhelsetjenesten
   Kunngjøring av fondsmidler - Etter- og videreutdanningsfondet
   Arendalsuka
   Columna 2/2015 ute på nett
   Treningsprogram eller generell aktivitet, hva fungerer best mot isjias?
   Fullt mulig med placebomanipulasjon
   Ny forening ”down under”
   Ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet og ryggsmerter hos barn
   NSAID-gel effektivt mot akutte muskel- og skjelettsmerter
   Ultralydutdanning i Norge - Et samarbeid med AECC/BU og NKF
   Bedre smertebehandling med tverrfaglig utdanning
   Veien til integrering
   Ny adresse for å sende inn sykmeldinger
   Nordisk Institutt for Kiropraktikk og Klinisk Biomekanikk (NIKKB) fyller 25 år
   Ingen takstendring for kiropraktor i 2015
   BJD World Summit 2015 i Norge
   Finn din kiropraktor på Legelisten.no
   Etterutdanningsutvalget i NKF ønsker velkommen til foreningens første faglige kongress!
   Støtte til forskning og faglig utvikling: fradragsberettiget bidrag til ELIB
   Ny elektronisk sykmelding og dialogmeldinger
   Foreningen Muskel Skjelett Tiåret (MST) skifter navn
   Bred enighet i Stortinget om etablering av kiropraktorutdanning
   Innspill til Folkehelsemeldingen
   Celebert besøk på Servicekontoret
   Ny Generalsekretær i ECU
   Columna 1/2015 ute på nett
   Nye nettsider fra HELFO
   Møt opp i Athen!
   Mer bivirkninger enn antatt ved bruk av paracetamol
   Nye muligheter med kiropraktikk
   Venter rekordår med nye kiropraktorer
   Forhøyet cytokinnivå ved langvarige ryggsmerter med prolaps
   Nedgang i salg av reseptfrie smertestillende legemidler
   Ingen effekt av D-vitamin på muskel- og skjelettsmerter og hodepine
   Kiropraktisk behandling og trening for nakkesmerter
   Kiropraktoren som primærkontakt
   Viktig informasjon til alle medlemmer!
   Sett pasienten i fokus, ikke smerten
   Forstyrret nerveaktivitet til ryggmusklene hos pasienter med korsryggsmerter
   Mest til muskel og skjelett
   WFC med ny ”leseliste” for kiropraktorer
   Nye retningslinjer omkring utredning og behandling av smerter i bevegelsesapparatet
   Høringssvar
   Kunngjøring av fondsmidler - Etter- og videreutdanningsfondet
   Faglig Filosofisk Forum
   Store variasjoner ved kirurgi
   Velkommen til disputas!
   Ønsker nye retningslinjer for undersøkelse, behandling og oppfølging hos spedbarn
   Hvorfor studere kiropraktikk i New Zealand?
   We need to make exercise as sexy as the scalpel
   Prague School to Athletic Development part II - 23.-25. januar - Craig Liebenson
   Profesjonsundersøkelsen i Dagens Medisin
   God jul!
   Statsbudsjettet 2015
   Hva er et triggerpunkt?
   Det klart sagte
   Prague School to Athletic Development - part 2: The Rehab Continuum – Stability to Performance From Head to Toe 23.-25. januar
   Mot dansk medlemskap i ECU
   Erstatningssaker for kiropraktikk i Danmark og Norge
   Kiropraktorutdanning for bedre muskel- og skjeletthelse
   Venstre ønsker norsk kiropraktorutdanning i 2015
   Nye oppsummeringer fra Normen
   Et liv i bevegelse – et liv med opplevelse!
   Landsmøte 2014
   Ole Christian Kvammen årets kiropraktor
   Innspill til ny folkehelsemelding
   Med kunnskap skal vondt fordrives
   ECU søker ny generalsekretær
   Manuell behandling like effektivt som medikamenter for vedvarende spenningshodepine
   Vår største sykdomsbyrde
   Statsbudsjettet 2015
   Barn og unge har vondt i ryggen
   Velkommen til landsmøtet i Stavanger!
   Tverrfaglig TMD-kurs
   På kurs med Liebenson
   Jubileumskonferanse på verdens ryggdag 16. oktober
   Kunngjøring av fondsmidler - Etter- og videreutdanningsfondet
   Kunnskapsbasert på nett for kiropraktorer
   Ikke sitt på henda...
   Kiropraktorer på full fart inn i dansk spesialisthelsetjeneste
   Økende antall erstatningskrav fra privat helsetjeneste
   Flere barn og unge trener på egenhånd
   Paracetamol ikke mer effektivt enn placebo for akutte ryggsmerter
   Endringer i utdannelsen ved AECC
   Sier nei til å autorisere nye personellgrupper
   Hvem vi er og hva vi gjør
   Økt forekomst av muskel- og skjelettplager hos yngre
   Nye regler for oppfølging av sykemeldte
   Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer
   Gi dem luft under vingene. Nytt veilderkurs under utvikling
   Kunnskapskommunikatørene
   NKFs høstkurs: "Med kunnskap skal vondt fordrives" - kurset er åpent!
   Espen Johannessen valgt til ny Visepresident i World Federation of Chiropractic
   Regjeringen ønsker ny primærhelsetjeneste
   To nye år i Europa
   Siste dag for Wenche
   "Faulty Movement Patterns & Rehab of the Athlete" 5.-7.september i Oslo
   WCCS kongressen i Malaga
   Hvilke barn er det vi behandler?
   Den digitale kiropraktorpasienten
   Heidi Haavik gjestet OCS
   Nytt nummer av Columna ute på nett!
   NKF møtte Peter O’Sullivan i Bergen
   Etikkprosjektet
   Faget vokser – for alle!
   Norsk Kiropraktor i OL i Sochi, men ikke som en del av det norske teamet!
   Ny retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser
   NKF søker Generalsekretær
   Kiropraktorutdanning i Norge nå!
   Norsk Idrettskiropraktisk Forening er innlemma i NKF som interesseorganisasjon
   Endring i rutiner for registrering av sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisingsrett i Helsepersonellregisteret
   Kiropraktor Atle Torstensen i AC Milan
   Norske og danske forskere analyserer kliniske tester for ryggsmerter hos barn og unge
   Kiropraktorenes vinterkurs 2014!
   Mer kunnskap om kiropraktikk blant norske leger sammenlignet med svenske
   Kunngjøring av fondsmidler - Etter- og videreutdanningsfondet
   Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter våren 2014
   To nye veiledere fra Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)
   Dose eller innhold? Kritisk lys over tverrfaglige rehabiliteringsprogram for pasienter med kroniske korsryggplager
   NKF imot dobbeltautorisasjon for manuellterapeuter
   - Ventetiden skal ned, kvaliteten skal opp!
   Viktig melding til alle berørte!
   HELFO med ny adresse og nytt veiledningssenter
   God Jul!
   Forskningsinteressert kiropraktorstudent
   Norske kiropraktorer sammenligner kliniske stratifiseringsverktøy for muskel- og skjelettplager i primærhelsetjenesten
   Diagnostikk av kronisk losjesyndrom (CCS)
   Ny formann i Dansk Kiropraktorforening
   Alt ligger til rette for norsk kiropraktorutdanning
   NKF i høringsmøte om Statsbudsjettet 2014
   Deskriptiv analyse av danske kiropraktorpasienter
   Er manipulasjonsbehandling mer effektivt en narremanipulasjon?
   Tid for dekkskift
   Høstkurset: Et liv i bevegelse!
   Statsbudsjettet 2014: Kiropraktorutdanning fortsatt på vent mens forskningsstøtten videreføres
   Flere fagmiljøer ønsker seg kiropraktorutdanning
   Kiropraktisk litteratur: «The essentials!»
   Klare til å etablere kiropraktorutdanning i Oslo
   Leder - Våre viktigste pasienter
   Interessegruppen Norsk Forening for Barnekiropraktikk (NFBK)
   Ny kunnskap om korsryggplager med SMS track
   Ny studie setter søkelys på samarbeid mellom sykehus og kiropraktor
   Klar appell til ny regjering
   Kurs i kritisk litteraturlesing med ELIB
   Rapport om overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten
   Jakob Lothe i fagpanel om fysisk aktivitet og trening
   Kunngjøring av fondsmidler - Etter- og videreutdanningsfondet
   Styrketrening på arbeidsplassen minsker nakkesmerter
   Enklere og raskere tilgang på billeddiagnostikk
   Diagnostikk av temporomandibulære tilstander – kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret
   Tips og råd for barn og skolesekker
   Prediktorer for artrose i hofte, knær og ankler. Ny kunnskapsoppsummering.
   MR funn kan predikere behandlingsresultat hos pasienter med lumbalt skiveprolaps.
   Rapport for privat helsetjeneste
   Nye L-takster
   Vanskelig å endre pasienters livsstil
   Dansk rapport om forebygging av skader og sykdommer i muskler og ledd
   Endring av kiropraktortakster fra 1. juli 2013
   MR har begrenset verdi ved langvarig isjias
   Philip Iversen Wilkens MChiro, ph.d.
   Høringsnotat vedrørende «Bildediagnostikk ved atraumatiske muskel- og skjelettlidelser».
   NKF ønsker autorisert helsepersonell velkommen til årets høstkurs "Et liv i bevegelse" 17.-18. oktober, Oslo
   Ryggopplæring reduserer sykefraværet
   Ny bok om kiropraktikk
   Bred enighet om én times fysisk aktivitet i skolen
   Kliniske retningslinjer for bildediagnostikk
   Flere sykemeldt for diffuse plager
   Plager flest og koster mest – fremdeles!
   Utredningen av En innbygger - en journal, Meld. St. 9, 2012-2013
   Ryggplager på topp over muskel- og skjelettsykdommer i Forsvaret
   Tue Secher Jensen – ny seniorforsker ved NIKKB
   Inaktivitet øker sjansen for å bli pleietrengende hos eldre kvinner
   Kortison ikke effektivt mot tennisalbue
   Tettere oppfølging av sykemeldte endrer trolig ikke sykefraværet
   God helse – felles ansvar
   Dansk informasjonsside om kiropraktikk
   Mulig sammenheng mellom kolikk og migrene
   NFRF – Tverrfaglig Forum
   Ellen Årtun tildelt Rygg- og nakkeprisen 2013
   Fagprosedyrer for å avdekke omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn
   Dr Jan Roar Orlin - Changes in leg pain after bilateral fasciotomy to treat chronic compartment syndrome: a case series study
   Ny kunnskapsoppsummering: øvelser rettet mot motorisk kontroll fører til mindre smerte og uførhet ved kroniske og tilbakevendende korsryggsmerter
   På artikkelskrivekurs med ELIB
   Lavere sykefravær med gradert sykemelding
   Elektronisk kommunikasjon av helseopplysninger
   Fem år med Oslo Chiropractic Symposium
   Helsedirektoratet vil begrense bildediagnostikkbruk
   Pasientsikkerhet i kiropraktoryrket
   Artikkel om Forskerverkstedet publisert i Journal of Chiropractic Education
   Antibiotikabehandling for pasienter med vedvarende korsryggsmerter og Modiske forandringer type I: ny RCT fra Syddansk Universitet
   Ny kunnskapsoppsummering: Red flags to screen for malignancy in patients with low-back pain
   Jonas Gahr Støre åpnet kiropraktorenes vinterkurs 8. februar i Oslo
   Nordisk Institutt for Kiropraktikk og Klinisk Biomekanikk (NIKKB) har flyttet inn på Syddansk Universitet
   Kunngjøring av fondsmidler fra Etter- og videreutdanningsfondet
   Vaklende bevisgrunnlag for effekt av kirurgi ved kjeveleddsdysfunksjon
   Ny studie vurderer effekten av Kinesiotape
   Psykologisk behandling kan ha effekt på kroniske smertetilstander
   Sukker forbundet med ryggplager
   Bekkenløsning på andreplass over årsaker til sykemelding under svangerskapet
   Mindre smerter og bedre funksjon i skulderen etter torakal leddmanipulasjon
   Korsryggsmerter på verdenstoppen over sykdommer som fører til uførhet
   Nytt fra Stortinget
   Kvinner har større risiko for å utvikle nakkesmerter på kontoret
   Et liv i bevegelse påvirkes av sosiale forskjeller
   ELIN B; Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer
   Mindre samarbeid mellom primærlegen og kiropraktoren ved ryggpasienter
   Ny studie i JMPT ser på virkningen av kiropraktikk for barn med kolikk
   Ny studie: sammenheng mellom angst og depresjoner, og symptomgivende bekkenløsning etter fødsel
   SAFH blir til SAK
   Kliniske retningslinjer for undersøkelse og behandling av lumbal skiveprolaps
   Arndt Grønstvedt er Årets Kiropraktor 2012
   Tid for dekkskift
   Høring i Helse- og Omsorgskomiteen
   Ryggsmerter, nå på topp 5 over verdens mest alvorlige sykdommer
   NKF ønsker alle en aktiv World Spine Day
   Årets samvirkeforetak: Helsegruppen NEMUS
   Tidlig bedring; en viktig prediktor for effekt av kiropraktorbehandling
   Totale refusjoner til kiropraktorbehandling øker med 9 % årlig!
   Ny doktorgrad om genvarianter med betydning for vedvarende korsryggsmerter
   MST-konferansen 2012
   Kunngjøring av fondsmidler fra Etter- og videreutdanningsfondet
   Ingen effekt av glukosamin på Modic changes (MC) og high intensity zones (HIZ)
   Ny studie med blikk på leddmanipulasjon og bevegelse i ryggen
   Kan leddmanipulasjon av toraks påvirke lungeventilasjonen?
   Ingen risiko for lumbal skiveprolaps ved tungt fysisk arbeid
   Lille speil på veggen der, hjelp meg å bli kvitt ryggplagene
   Kiropraktorer i London
   MST-Konferansen 2012
   Nordisk forskning på stø kurs for de neste fire årene
   Bekymring rundt bruk av smertestillende i Norge
   Ny informasjonsansvarlig i NKF
   Nytt fra Stortinget
   Barn trenger mer fysisk aktivitet i skolen
   Kiropraktikk første profesjon som oppnår CEN-standard
   Statsstøtte til forskningsstiftelsen
   Columna nr. 1 - 2012 nå tilgjengelig på nett
   Kiropraktor og kjeveplager - tverrfaglig samarbeid
   Behandling for hodepine
   NKFs høringsinnspill til komiteen
   Manipulasjonsbehandling eller mobilisering for nakkesmerter?
   NKF på høring om ny Stortingsmelding
   Nakkesleng vanligere ved dårlig helse
   Oppgraderinger av hjemmesiden
   UiB og UiS sammen om kiropraktorutdanning
   Tidsskriftet Columna relanseres
   Regjeringen går inn for norsk kiropraktorutdanning
   BMJ Best Practice oppslagsverk og app
   Nye retningslinjer for behandling av hodepine
   Kiropraktor med friidrettstalenter i Mosambik
   Kunngjøring av fondsmidler - Etter- og videreutdanningsfondet
   Banebrytende bildediagnostikk
   Behandling for snowboardstjernene
   Initiativ til Nordatlantisk forskningssamarbeid får vind i seilene
   Norsk Forening for Ryggforskning feirer 20 år
   Nakkemanipulasjon og øvelser bedre enn smertestillende
   God jul!
   Forskningsstiftelsen ”Et liv i bevegelse”
   Bedre refusjonsordninger i fremtiden?
   Har du nakkeplager liggende under juletreet?
   Rygger på glattisen
   Innspill til ny stortingsmelding om velferdsutdanningene
   Kan kiropraktisk behandling etter Gonstead-metoden hjelpe på migrene og svimmelhet?
   Øistein Haagensen valgt til Chairman of Council ved AECC
   Terapeutisk ultralyd og trykkbølgebehandling anbefales ikke ved korsryggsmerter
   Smertestillende medisiner øker risikoen for kronisk hodepine
   Svensk kiropraktor disputerer til PhD
   Hodepine - ikke nødvendigvis en hodepine å behandle
   Uprofesjonell markedsføring av helsetjenester
   Jobb for helsa - ny kampanje og nettside
   Smertefritt dekkskift
   Tim Raven er Årets Kiropraktor 2011
   Norsk Kiropraktorforenings høstkurs og landsmøte
   BH og nakkeplager
   Ultralyd bidrar til ny forståelse av vedvarende ryggplager
   Kiropraktikk del av Nettverk for medisinske vitenskaper ved UiS
   Statsbudsjettet 2012: Regjeringen tilrettelegger for kiropraktisk forskning
   Myter og fakta om nakkemanipulasjon
   Høstkurs og landsmøte 20.-22.oktober 2011: Saksdokumenter er nå lagt ut
   Kurs: The Oslo Symposion on Neuroplasticity: In vivo measurements
   Svak økning i muskel- og skjelettrelatert sykefravær
   Unge kiropraktorer bidrar til forskning på nakke og svimmelhet
   Konferansen: Ta pasienten på alvor - klinisk kommunikasjon i praksis
   Åpent møte om Norsk pasientskadeerstatning
   Kiropraktikk ved universiteter i verdensklasse
   Islandsk landslagskeeper med norsk kiropraktorhjelp
   Valg og bruk av skolesekk
   Internasjonalt ledende forsker ansettes som professor ved Syddansk Universitet
   Faglig veileder for sykmeldere
   Ph.d.-prosjekt om nakke- og ryggsmerter hos barn og unge
   Lederskifte i FORMI
   Nye takster per 1. juli 2011
   Nye sykmeldingsregler fra 1. juli
   Sykefraværet stiger
   Blogger med faglig engasjement!
   Kiropraktor på God Morgen Norge
   Nytt styre i MST
   Helsedirektoratet ønsker kiropraktorer i helseportal
   Skoleprosjekt for å forbedre motorikk og konsentrasjon
   Chiropractic Incident Reporting and Learning Systems (CIRLS)
   Oppfølging av kiropraktor reduserer tilbakefall
   Kiropraktorer erstatter radiologer
   Danske sykehus får spesialkiropraktorer
   Trygg rygg!
   Diplomutdeling Forskerverkstedet
   Ny rapport: Norsk kiropraktorutdanning er en nasjonal satsing
   Diagnostikk og behandling av atraumatiske skulderlidelser
   Manuelle behandlinger av migrene: En litteraturgjennomgang.
   Søker pasienter til studie
   Oppfordrer til stående VM-jubel
   Banebrytende samarbeid med sykehus!
   Kiropraktorer med interesse for idrett!
   - Barn må leke mer!
   Kiropraktorer kan også søke NAV om arbeidsplassvurdering
   Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom ved bruk av betennelsesdempende
   Nakke- og ryggdagene 2011
   Fremtidens Helsetjenester
- Innspill til høring fra NKF
   Stortingsrepresentant Bente Thorsen etterlyser fremdrift i utdanningssaken
   Pass ryggen ved snømåking:
Måk med hodet - unngå skader
   Tverrfaglig kurs med Thomas Myers 12. februar 2011
   Bekkenlåsning eller løsning?
   Kunngjøring av fondsmidler - Etter- og videreutdanningsfondet
   Lille speil på veggen der; hjelp meg å bli kvitt ryggplagene
   Vikariat for langtidssykmeldt
NKF leder blir ECU president
Øystein Ogre ble valgt til ny president i den europeiske kiropraktorforeningen (ECU) under deres konferanse i London 13. mai. Han blir den første norske kiropraktoren som innehar dette prestisjetunge vervet. Ogre har vært leder for Norsk Kiropraktorforening i 8 år, og vil tre til side under NKFs Jubileumskonferanse i Bergen i oktober.


Tekst og foto: Martin Wagle Due

ECU (The European Chiropractor’s Union) har 22 medlemsland, og er det øverste politiske organet innen kiropraktikk i Europa. Alle de store kiropraktororganisasjoner og foreninger er med i ECU.

Ogre får nok å gjøre i sin nye jobb. Det kiropraktiske landskapet i Europa ser veldig ulikt ut. Noen land har lovgivning og rettigheter på linje med leger, mens andre land ikke har lovgivning i det hele tatt. Norge er faktisk det landet i Europa der kiropraktorer og deres pasienter har best rettigheter.

- Jeg vil fokusere på noen sentrale områder under mitt presidentskap. Disse kjerneområdene er organisering, utdanning, forskning og formidling, sa Ogre blant annet i sin åpningstale under kongressen.

En spennende ferd.
Ogre har vært leder for Norsk Kiropraktorforening i en periode da profesjonen har opplevd stor fremgang og anerkjennelse. I hans periode har kiropraktorene fått sykmeldingrett, henvisningsrett til sykehus, spesialist og fysioterapi. Pasientene har fått refusjon uten henvisning fra lege. Kiropraktorene har fått statlige fond til etter- og videreutdanning og obligatorisk turnustjeneste med økonomisk støtte til veilederne. I tillegg har Stortinget bestemt at det skal etableres en utdanning ved et norsk universitet. Dette skal knyttes opp mot en forskningsenhet på området kiropraktikk.

- Den største erfaringen jeg tar med meg fra jobben som leder gjennom 8 år er erkjennelsen av hvor viktig det er å bygge opp et slagkraftig team. Jeg har vært heldig som har kunnet plukke med meg dyktige medarbeidere. Det har betydd at vi har klart å produsere arbeid av høy kvalitet over lang tid noe som igjen har ført til at vi har oppnådd resultater. Å ha en organisasjon som drar i samme retning er avgjørende. ECU er per i dag i en omstillingsfase. Nye medarbeidere skal inn. Derfor er det gunstig for meg å komme inn på et tidspunkt hvor jeg kan få være med å utforme en organisasjon for fremtiden.

Øystein Ogre har drevet klinikk i Fredrikstad siden 1981. De siste årene som leder i NKF har han jobbet i klinikk 2,5 dag i uken. Det vil bli en del reising i forbindelse med den nye jobben, men han vil fortsette å jobbe halv tid i klinikk.

Hva tror du blir den mest spennende utfordringen i ditt nye verv?
- Det er mange spennende utfordringer. Bedre kommunikasjon, mer forskning, bedre rettigheter og flere utdanningsinstitusjoner er alle like viktige og henger i stor grad sammen. Vi har opparbeidet oss god erfaring fra Norge, og vet hva som må til. Likevel ser jeg at ulike kulturer, nasjoner og personer må behandles forskjellig. Jeg har forsøkt å lese meg opp på interkulturell ledelse, og gleder meg stort til å bli kjent med nye kiropraktorer rundt i Europa.

Hva er den første jobben du ønsker å gjøre innen ECU?
-Å bedre kommunikasjonen mellom ECU som organisasjon og våre medlemmer blir viktig for meg. Jeg kommer til å benytte de tradisjonelle kanalene som fagtidsskrifter og offisielle nettsider, men jeg kommer også til å benytte de nye sosiale mediene som Facebook, Twitter, etc. Det gjøres en masse spennende innen fagfeltet vårt som de fortjener oppmerksomhet for, og det er viktig å la alle få kunnskap om det som foregår i profesjonen.

Hva er ditt langsiktige mål for kiropraktikk i Europa?
- Jeg ønsker at alle land i hele Europa skal ha en utdanningsinstitusjon for kiropraktorer. Kiropraktisk behandling bør være et tilgjengelig tilbud for alle mennesker som bor i Europa. For å få det til, må flere utdanningsinstitusjoner på plass.
Hvordan skal du få til det?
- Først og fremst er det mange land som trenger bedre rettigheter og helselovgivning for kiropraktorer. Eksempler vil være Spania, Portugal og Hellas. I de gamle østblokklandene er kiropraktikk nærmest fraværende. Her trengs det nyrekruttering og egen utdanning. I tillegg må enda flere kiropraktorer ta doktorgrader (Phd) for å besette undervisningsstillinger på universitetene. Vi ser en meget positiv trend for tiden. Mange velger å ta doktorgrad, og det gjøres enormt mye spennende forskning både i Norge og resten av Europa.

Ogre sier videre at forskning og utdanning henger sammen. Muskel- og skjelettplager plager flest og koster mest, og kiropraktorer er de med lengst utdanning innen dette fagområde. Kiropraktorer har en usedvanlig god forståelse av hvordan nerve- muskel- og skjelettsystemet henger sammen, og har et fantastisk utgangspunkt for å forske på disse lidelsene. Myndighetene må se fordelen ved å opprette en kiropraktorutdanning, ikke bare for å utdanne kiropraktorer, men også for å forske og skaffe ny kunnskap om diagnosene som gir flest sykefraværsdager.

Rammevilkårene for kiropraktorer i Europa er forskjellig. Hva vil du si er det viktigste å være enige om, uavhengig av kultur eller nasjonalitet?
- Det at det tenkes forskjellig innad i en profesjon bidrar til dynamikk og utvikling. Dette er allment og gjelder i Norge så vel som resten av Europa. Det er det samme for leger, tannleger, psykologer og alle andre profesjoner. Likevel må vi ha noen overordnete verdier og mål som vi må være enige om. Vi må aldri glemme at vi først og fremst er der for pasienten. Pasienten må bli ivaretatt og forstått. Dernest må vår praksis være faglig forsvarlig. Aller helst bør dette reguleres gjennom lovverket slik vi har gjort det i Norge. Og til slutt er det viktig at det er enighet om etiske kjøreregler og verdier som regulerer den enkeltes praksis, avslutter Øystein Ogre.

Les mer om ECU her.

Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS