Utdanning
   Om kiropraktor utdanning
   Kiropraktorens rolle i helsevesenet
   Personlige egenskaper
   Studiesteder
   Opptakskrav
   Ikke godkjente studiesteder
   Studentmedlemskap i NKF
   Etter godkjent eksamen
   Legathåndboken
Etter godkjent eksamen
Etter et langt, krevende, men interessant studie er tiden inne for å få godkjennelse for å utøve kiropraktoryrket i Norge.

1. årig turnustjeneste

Turnustjenesten er kompletterende og nødvendig for å oppnå autorisasjon som kiropraktor i Norge. I denne perioden tjenestegjør turnuskandidaten under faglig veiledning og tilsyn av autorisert kiropraktor. Turnustjenesten består av praksis i en kiropraktorklinikk der man jobber som selvstendig næringsdrivende kombinert med flere turnuskurs og skriftlige arbeider. Samtidig gjennomføres utdannelsen innfor trygdefaglige emner. Turnustjenesten er kompletterende og nødvendig for å oppnå autorisasjon som kiropraktor i Norge. I denne perioden tjenestegjør turnuskandidaten under faglig veiledning og tilsyn av autorisert kiropraktor.

Innenfor rammen av turnustjenesten har turnuskandidatene de samme plikter og rettigheter som autoriserte kiropraktorer. Men i turnusperioden arbeider man under en lisens.

Norsk Kiropraktorforening (NKF) har ansvar for faglig innhold i turnustjenesten for kiropraktorer, mens Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har administrativt ansvar. Det er Statens Autorisasjonskontor som utsteder lisens for turnuskandidatperioden, og autorisasjon ved fullført turnustjeneste.

Turnustjeneste som er gjennomført i Danmark eller England kan godkjennes , men for å praktisere for trygdens regning må kurs i trygdefaglige emner gjennomføres.

Følgende er hentet fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK):

Lisens
Lisens er en tillatelse til å jobbe som kiropraktor, men på visse vilkår. En lisens kan være begrenset i tid, til sted, til bestemte oppgaver mv., og kan bare gis etter en konkret vurdering der man finner det godtgjort at lisensinnehaveren kan utøve yrket forsvarlig. Lisens er en ny mulighet for kiropraktor. Lisens kan for eksempel brukes overfor en kiropraktor som tidligere har fått tilbakekalt sin autorisasjon (offentlig godkjenning), men som er i ferd med å bli egnet til å jobbe igjen. Lisens gis også for utførelse av turnustjeneste.

Etter gjennomført tunustjeneste søkes det om autorisasjon.

Autorisasjon
Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved utdanningsinstitusjon sertifisert av ECCE (European Council on Chiropractic Education) eller CCEI (The Councils on Chiropractic Education International), og som har fullført nødvendig turnustjeneste. Vilkårene for autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48

Norsk Kiropraktorforening
I Norge er samtlige kiropraktorer med utdannelse fra godkjent lærested er medlem av Norsk Kiropraktorforening. Slik har det vært siden dannelsen av foreningen i 1935.

Kravet til medlemskap er at søkere må ha bestått utdanning som kiropraktor ved utdanningsinstitusjon sertifisert av ECCE (European Council on Chiropractic Education) eller CCEI (The Councils on Chiropractic Education International). I tillegg kreves autorisasjon som kiropraktor eller lisens utstedt av Sosial- og helsedirektoratet / SAK.

Dette medfører at kiropraktorer som har oppnådd autorisasjon i Norge basert på ”Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer” fra skoler som ikke har ECCE / CCEI godkjennelse ikke kan søke om medlemskap. Et eksempel på dette er de som har utdanning fra Skandinaviska Kiropraktorhøgskolan.

Skandinaviska Kiropraktorhøgskolan i Sverige er ikke godkjent av ECCE. Utdanningen gir ikke grunnlag for å få gjennomføre turnustjeneste i Norge, og anbefales per i dag ikke av Norsk Kiropraktorforening. Les  rapportener og utredninger , vedlagt nederst i dette dokumentet.

Norsk Kiropraktorforening er av den oppfatning at kiropraktorens kompetanse må tuftes på en transparent utdannelse underlagt eksternt ettersyn og oppfølging basert på høyest mulig akademisk nivå. På denne måten sikrer vi at kiropraktorvirksomhet i Norge til enhver tid kvalitetssikres til det beste for pasienten.

Norsk Kiropraktorforening har vært drivkraften bak oppnåelsen av de rettigheter kiropraktorer i Norge har i dag. Skal kiropraktoren oppnå ytterligere integrasjon i norsk helsevesen gjøres dette gjennom solid fagforeningsarbeid og utvikling av kiropraktorens kompetanse.

Se også:
Svenska Høgskoleverkets Rapport (PDF)

Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS