Utdanning
   Om kiropraktor utdanning
   Kiropraktorens rolle i helsevesenet
   Personlige egenskaper
   Studiesteder
   Opptakskrav
   Ikke godkjente studiesteder
   Studentmedlemskap i NKF
   Etter godkjent eksamen
   Legathåndboken
Om kiropraktor utdanning
Til deg som vurderer å bli kiropraktor.
Det har vært kiropraktorer i Norge i over 80 år og i 1935 ble Norsk Kiropraktorforening stiftet.

De fleste er av den oppfatning at kiropraktor er et relativt nytt yrke, men i Norge har kiropraktikken en lang historie. Den første kiropraktoren begynte i Norge rundt 1915. Det var liten tilgang på nye kiropraktorer de første årene, men i 1935 ble Norsk Kiropraktorforening stiftet. Antallet kiropraktorer økte stadig og integrasjonen i norsk helsevesen tok sine første små skritt i 1975. Da ble det gitt adgang til refusjon fra folketrygden for behandling hos kiropraktor. Det var et krav om at pasienten var henvist fra lege for å motta refusjon.

I 1988 ble kiropraktorene en av landets autoriserte helsepersonellgrupper. Som autorisert helsepersonell er tittelen som kiropraktor beskyttet. Personer uten autorisasjon har ikke adgang til å bruke samme tittel eller tittel som ligner eller kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon som kiropraktor. Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved utdanningsinstitusjon sertifisert av ECCE (European Council on Chiropractic Education) eller CCEI (The Councils on Chiropractic Education International), og som har fullført en 1-årig turnustjeneste.
I 2006 fikk kiropraktorer i Norge utvidete rettigheter som er unike på verdensbasis. Norske myndigheter ønsket å benytte seg av den kompetansen som kiropraktoren har tilegnet seg gjennom utdannelse og praksis innfor området nerve-muskel- skjelett lidelser. De ny rettighetene besto i:

· Utføre undersøkelse og behandling med rett for pasienten til refusjon fra  folketrygden uten henvisning fra lege
· Henvise pasienter til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
· Sykmelde pasientene i opptil åtte uker

Med denne ordningen økte også kravene til kiropraktorens kompetanse og kunnskap om norske helsevesen. Det er derfor obligatorisk opplæring i Trygdefaglige emner. Dette inkluderer bruk av sykemelding, grunnlag for henvisning til legespesialist og samarbeid med NAV ( tidligere trygdekontor, arbeids og sosial kontorer ) og selvsagt fastlege tjenesten. Denne delen av kursvirksomheten i turnustjenesten er pr. dags dato i regi av det offentlige.

Utfordringene er mange. I dag er kiropraktorer i stor grad engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling. Utviklingen innen fagområdet er stort og norske kiropraktorer ønsker aktivt å delta i denne utviklingen. Det har de siste årene vært økt engasjement innen forskning og fagutvikling . Muligheten, for kiropraktorer , til å delta på dette området er i dag en helt annen enn den var for bare få år siden. I løpet av de siste årene er flere kiropraktorer ansatt ved norske sykehus i deltidsstillinger. Tverrfaglig samarbeid enten i lokalmiljøet eller knyttet opp mot tverrfaglige poliklinikker på sykehusene vil være viktige område å delta i større grad enn i dag.

På de neste sidene finner du informasjon om kiropraktorstudiet. Skulle du fortsatt ha behov for ytterligere informasjon er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss.

Lykke til med valg av yrke.

Jakob Lothe
Leder Norsk Kiropraktorforening.

 

 

Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS