Hjem Kiropraktikk Utdanning Lenker Kontakt Mor/Barn Idrett Intranett
Et liv i bevegelse
Hvordan bruke figur
Velg symbol dame eller mann. Stopp figur ved å klikke foran eller bak. Klikk på kroppsdel for å få mer informasjon.

Endringer i utdannelsen ved AECC

Fra september 2015 vil det bli gjort endringer i utdanningsprogrammet ved AECC (Angelo-European College of Chiropractic). Nåværende løsning med en todelt bachelor- og masterutdanning (jf. Bolognamodellen) vil bli erstattet med en integrert masterutdanning med graden MChiro. Dette melder AECC ved Rektor Haymo Thiel i et brev til Norsk Kiropraktorforening.


Les mer...

Sier nei til å autorisere nye personellgrupper

De siste årene har en rekke helsepersonellgrupper fremmet ønske om å bli inkludert i helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke foreslå å inkludere nye personellgrupper i denne ordningen meldes det på departementets nettsider.


Les mer...

Hvem vi er og hva vi gjør

På oppdrag fra NKF er det blitt gjennomført en undersøkelse som beskriver dagens kiropraktorer i Norge. Profesjonsundersøkelsen heter den, og er utarbeidet av kiropraktor Ole Christian Kvammen og professor Charlotte Leboeuf-Yde.


Les mer...

Økt forekomst av muskel- og skjelettplager hos yngre

Av personer 20 år og eldre har andelen med muskel- og skjelettplager økt i forekomst den senere tiden. Den største økningen ses hos de yngste voksne (20-29 år). Dette kan være et viktig tegn på at endret atferd hos barn og ungdom kan ha betydning for fremtidig utvikling av muskel- og skjelettlidelser framkommer det av Folkehelserapporten 2014 som ble publisert mandag.


Les mer...

Nye regler for oppfølging av sykemeldte

Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet. Blant annet er det laget en veileder for oppfølging av sykemeldte.


Les mer...

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer

Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer er nå publisert på normen.no. Hensikten med veilederen er å forenkle arbeidet til psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer, som driver som næringsdrivende, i å ivareta lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet. Kravene til personvern og informasjonssikkerhet er samlet i Normen, og denne veilederen er en praktisk veiviser for å oppfylle disse kravene. Norsk Kiropraktorforening anbefaler alle medlemmer å sette seg inn i veilederen og sørge for at virksomheten oppfyller lovverkets krav til personvern og informasjonssikkerhet.


Les mer...

Totalt antall: 239Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  
  


Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS