Et liv i bevegelse
Hvordan bruke figur
Velg symbol dame eller mann. Stopp figur ved å klikke foran eller bak. Klikk på kroppsdel for å få mer informasjon.

Innkalling landsmøte NKF 2016

Under forrige landsmøte i Stavanger 2014 ble det vedtatt at landsmøtene i Norsk Kiropraktorforening avholdes annethvert år. Landsmøtet 2016 er lagt til Hotel Royal Christiania i Oslo, lørdag 29. oktober, kl.10.00-17.00 i sammenheng med årets høstkurs samme sted (27.-28. oktober).   


Les mer...

Sommerstengt administrasjon

Administrasjonen vil være sommerstengt i juli. Henvendelser vil bli besvart sporadisk.


Les mer...

To studentmedlemskap i ett

En god nyhet til alle våre studentmedlemmer: NKF har inngått samarbeidsavtale med ANSA!


Les mer...

Nye K-takster for kiropraktorer fra 1. juli 2016

De nye takstene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23. juni 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-9 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd.


Les mer...

Ingen forventete endringer for kiropraktorstudenter i UK

I morgentimene i dag ble det klart at Storbritannia etter alt å dømme går ut av EU. For norske kiropraktorstudenter i UK vil dette meste sannsynlig ikke ha noen effekt på hverken studieavgifter eller opptakskrav.


Les mer...

Henvisning til spesialist

NKF arrangerer i samarbeid med NTNU og Norsk Manuellterapeutforening kurs i henvisning til spesialist 21.-25. november 2016, i Trondheim. Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.


Les mer...

Totalt antall: 370Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
  
  


Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS