Hjem Kiropraktikk Utdanning Lenker Kontakt Intranett
Et liv i bevegelse
Hvordan bruke figur
Velg symbol dame eller mann. Stopp figur ved å klikke foran eller bak. Klikk på kroppsdel for å få mer informasjon.

Ned med barrierene

Skal vi klare å møte dagens behov for pasienter med nedsatt muskelskjeletthelse er det nødvendig at samtlige involverte parter spiller på lag med en felles målsetting. Myndigheter, akademia, helsepersonell og frivillige har alle viktige nøkkelroller i det samlede tjenestetilbudet, og kan gjøre en stor forskjell om trådene trekkes i samme retning. Dette var hovedbudskapet da The Global Alliance for Musculoskeletal Healthsammen med Muskelskjelettsatsingen (MUSS) i Norge inviterte til verdenskonferanse i Oslo denne uken.


Les mer...

Statsbudsjettet 2016

Det ble ingen overraskelser for kiropraktorene i regjeringens budsjettforslag for 2016. Kiropraktorutdanningen utsettes ytterligere mens ELIB mottar, som foregående år, én million kroner til forskning og fagutvikling.


Les mer...

Risikofaktorer for sykmelding hos gravide med bekkenleddplager

Kiropraktor og PhD-stipendiat ved Stavanger Universitetssykehus, Stefan Malmqvist, har undersøkt sammenhengen mellom bekkenrelaterte smerter under svangerskapet og sykefravær. Studien viser blant annet at lav jobbtilfredshet, høy smerteintensitet, tunge løft og søvnproblemer er assosiert med en høyere risiko for sykmelding. Kvinner med høyere utdanning, høyere jobbtilfredshet og færre problemer relatert til sitting, gange og stående arbeid hadde mindre sannsynlighet for å bli sykmeldt, på tross av å rapportere samme smerteintensitet som de som ble sykmeldt.


Les mer...

Høring om primærhelsetjenestemeldingen

Leder av NKF Jakob Lothe var sammen med generalsekretær Hans Otto Engvold og styremedlem Mari Grønlund i dag på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om stortingsmelding 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Budskapet var klart: kiropraktoren utgjør en viktig del av primærhelsetjenesten og vil være et nødvendig element i fremtidens primærhelseteam.


Les mer...

Høringssvar – fritt rehabiliteringsvalg

NKF har avgitt høringssvar til fritt rehabiliteringsvalg. I høringsnotatet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at retten til fritt behandlingsvalg skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.


Les mer...

Bruk ordet sykmelder fremfor fastlege!

Informasjonsansvarlig i NKF, Joachim Tansemb Andersen, skriver i Dagens Medisin om hva han mener er en uheldig begrepsforveksling i forvaltningens språkrepertoar.


Les mer...

Totalt antall: 330Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  
  


Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS