Kiropraktikk
   Definisjon av kiropraktikk
   Hva gjør en kiropraktor?
   Hvem går til kiropraktor?
   Primærkontakt
   Trygderefusjon
   Autorisasjon
   Historikk
   Om foreningen
   For andre helseprofesjoner
Definisjon av kiropraktikk

"Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder."

Norsk Kiropraktorforening


Les mer...

Hva gjør en kiropraktor?
Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagostiske undersøkelser.
Les mer...

Hvem går til kiropraktor?
Kiropraktorer er eksperter på å diagnostisere og behandle plager i nerve-muskel-skjelettsystemet eller muskelskjelettlidelser som det heter på norsk.
Les mer...

Primærkontakt
En kiropraktor er primærkontakt for pasienter med nerve-, muskel- og skjelettplager.
Les mer...

Trygderefusjon

Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Pasientens betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.

Kiropraktoren kan henvise til legespesialist, røntgen/CT/MR og fysioterapi. Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker.


Les mer...

Autorisasjon

I 1989 ble kiropraktorene en av landets autoriserte helsepersonellgrupper. Som autorisert helsepersonell er tittelen som "kiropraktor" beskyttet.


Les mer...

Historikk
Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet.
Les mer...

Om foreningen

Sekretariatet har én heltidsansatt og tre deltidsansatte, som sammen utgjør 2,8 årsverk. I tillegg deltidslønnes leder og et arbeidsutvalg i foreningens styre.


Les mer...

For andre helseprofesjoner

”En kiropraktisk veiledning” ble utarbeidet i 1999 for å gi andre helseprofesjoner et innblikk i hva kiropraktikk er. Temaheftet ble sendt til alle landets leger, og oversatt til blant annet engelsk, tysk og portugisisk.


Les mer...

  
Finn din kiropraktor
Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS