exor_horiz_logo_payoff_FINAL.png
Medinor
Otto Preiss
DNB Nor ny
Lenker
Forskning- norske publikasjoner
Norsk Forening for Ryggforskning
Nasjonalt Ryggnettverk
Norges forskningsråd
Sintef
SINTEF-gruppen lever av å finne intelligente og lønnsomme løsninger for våre kunder, basert på forskning og utvikling innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. SINTEFs visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatj.
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data.

Utposten
Blad for allmenn- og samfunnsmedisin

Forskning- internasjonale publikasjoner
Federation for Chiropractic Education and Research
The Chiropractic Report
Chiropractic Research
Nordisk Institutt for kiropraktikk og klinisk biomekanikk
The Lancet
JMPT
Spine (abonnement påkrevet)
BMJ (The British Medical Journal)
Cochrane reviews
Medline (gratis)

Helseprofesjoner
Legeforeningen - Hjemmesiden til Den Norske Legeforening.
Fysioterapiforbundet - Hjemmesiden til NFF 
Manuellterapeutenes Servicekontor
Norsk Psykologforening
Norsk Osteopat Forbund
Den norske tannlegeforeningen

Kiropraktikk internasjonalt
Dansk Kiropraktor Forening
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
European Chiropractors Union
World Federation of Chiropractic

Lover og forskrifter
Forskrift om praksistjeneste
Lov om helsepersonell
Lovdata - Norske lover og forskrifter

Offentlige Helsemyndigheter
Helsedepartementet
Stortingets Sosialkomite
Statens autorisasjonskontor - Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (kortform Autorisasjonskontoret, forkortelse SAFH) har ansvar for autorisasjon og lisens til helsepersonell, og turnustjeneste for leger.
Statens Helsetilsyn
Statens strålevern
Sosial- og helsedirektoratet
Stortinget
Rikstrygdeverket

 

Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS