Utdanning
   Om kiropraktor utdanning
   Kiropraktorens rolle i helsevesenet
   Personlige egenskaper
   Studiesteder
   Opptakskrav
   Ikke godkjente studiesteder
   Studentmedlemskap i NKF
   Etter godkjent eksamen
   Legathåndboken
Om kiropraktor utdanning
Til deg som vurderer å bli kiropraktor.
Det har vært kiropraktorer i Norge i over 80 år og i 1935 ble Norsk Kiropraktorforening stiftet.
Les mer...

Kiropraktorens rolle i helsevesenet
Kiropraktorer er eksperter på nerve-muskel-skjelettlidelser. Hver fjerde nordmann som oppsøker helsevesenet med muskelskjelettlideler går til kiropraktor for å få hjelp for sine plager.
Les mer...

Personlige egenskaper
Kiropraktikk er et fag som kan karakteriseres som et "akademisk håndverk". Faget krever både akademiske og praktiske evner. Utdannelsen er krevende, studiet er til dels hardt med stort eksamenspress. Det kan derfor være en fordel at du før du bestemmer deg for å utdanne deg til kiropraktor, har vært i kontakt med faget. En kiropraktor bør ha god vurderingsevne, være glad i å omgås mennesker, være utadvendt og selvstendig. Det kan være en fordel å ha god kroppsbeherskelse, gjerne utviklet gjennom sport eller hobby som setter krav til koordinasjon. Annen yrkeserfaring er ingen ulempe.
Les mer...

Studiesteder

Hvor kan du studere?
Kiropraktorutdannelsen bygger på en internasjonal standard, formulert av Councils on Chiropractic Education(CCE) og i Europa ivaretatt av European Council on Chiropractic Chiropractic Education(ECCE).For øyeblikket studerer i underkant av 300 personer kiropraktikk i utlandet. 42% av dem studerer i England, 29% i Danmark, 23% i Australia og 6% i USA.


Les mer...

Opptakskrav

Opptakskravene ved de forskjellige studiestedene varierer, men enhver student som søker om opptak må ha generell studiekompetanse.


Les mer...

Ikke godkjente studiesteder
Studenter som velger å studere ved Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Stockholm vil ikke få sin utdanning godkjent. Skolen holder ikke den standard som kreves. Kiropraktorer utdannet ved denne skolen får ikke adgang til å ta turnustjenesten i Norge. De kvalifiserer heller ikke til medelemskap i Norsk Kiropraktorforening.
Les mer...

Studentmedlemskap i NKF

Ønsker du som student å følge med i utviklingen og ta del i fagets utvikling i Norge kan du gjøre dette gjennom et studentmedlemskap i Norsk Kiropraktorforening.


Les mer...

Etter godkjent eksamen
Etter et langt, krevende, men interessant studie er tiden inne for å få godkjennelse for å utøve kiropraktoryrket i Norge.
Les mer...

Legathåndboken
Norges største og eldste database over legater og stipend! Legathåndboken har kommet ut i 20 år - her finner du ca 2.300 støtteordninger!
Les mer...

  
Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS