Utdanning
   Om kiropraktor utdanning
   Kiropraktorens rolle i helsevesenet
   Personlige egenskaper
   Studiesteder
   Opptakskrav
   Ikke godkjente studiesteder
   Studentmedlemskap i NKF
   Etter godkjent eksamen
   Legathåndboken
Personlige egenskaper
Kiropraktikk er et fag som kan karakteriseres som et "akademisk håndverk". Faget krever både akademiske og praktiske evner. Utdannelsen er krevende, studiet er til dels hardt med stort eksamenspress. Det kan derfor være en fordel at du før du bestemmer deg for å utdanne deg til kiropraktor, har vært i kontakt med faget. En kiropraktor bør ha god vurderingsevne, være glad i å omgås mennesker, være utadvendt og selvstendig. Det kan være en fordel å ha god kroppsbeherskelse, gjerne utviklet gjennom sport eller hobby som setter krav til koordinasjon. Annen yrkeserfaring er ingen ulempe.

Det er viktig at man kan kombinere akademisk kunnskap med et praktisk håndverk der undersøkelse- og behandlingsteknikker krever god kroppsbeherskelse og god evne til å palpere, det vil si "å kunne kjenne med hendene”.

En stor del av belønningen i yrket ligger i gleden over å kunne hjelpe andre. Men man må ha evne og energi til å gi mye av seg selv til andre mennesker.

Som kiropraktor har du en nær pasientkontakt, både fysisk og psykisk. Det er viktig å spørre seg selv om man har evnen til å fungere godt i en slik rolle.

Velger du å bli kiropraktor, må du også regne med, at du går inn i en livslang utdannelse. Det skyldes at ny viten i stadig raskere grad tilkommer fagområdet, og at behandlingsmuligheter hele tiden utvikler seg. Jevnlig deltagelse i etterutdanning er obligatorisk.

De aller fleste norske kiropraktorer jobber i privat praksis. De siste årene har det også blitt mer aktuelt for kiropraktorer å satse på en karriere innen offentlig helsetjeneste eller forskning.

 

Storgata 10 A, 0155 Oslo - Tlf: 23 10 64 90 - E-post: post@kiropraktikk.no

Powered by Mosoft AS